Niềm vui nhỏ mỗi ngày

14/3

Hôm nay

Gặp Chuối, ngồi nghe Talk Show về du học nước ngoài. Thấy vui.

Lúc về gặp Nho, Nho tặng White Valentine 2 quả mangos, mình bất ngờ.

Đạp xe đạp mà trời thì gió lồng lộng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s