Go

Lâu rồi cái từ này không còn quay quắt trong suy nghĩ của tôi nữa. 

Hôm nay đọc 1 blog, nghe thấy nó, tự nhiên như thấy có đám lửa gào thét trong lòng. Kiểu như bị sốc lên một cái, như vừa đi qua 1 tiếng sét. Uỳnh uỳnh, tỉh lại đi Pimm

Tôi muốn đi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s