Cho Tùng và bất kỳ ai

Tao không nghĩ mày sẽ làm cái điều mày vẫn hay dọa tao, vì tao tin mày đáng tin cho tao kể chuyện mình. Blog này là tao, cũng giống như cái face t đang dùng.

T không ngại mày đọc, chỉ ngại mày đọc xong rồi không hiểu nó, không hiểu t. Nhưng hãy tôn trọng nó, được đúng không Tùng?

Những dòng này cũng dành cho những ai ghé qua đây biết P, hoặc có thể không biết P, nhưng muốn là bạn của P. Những người còn lại, xin lỗi, P không care, xin mời đi ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s