Mùa hè

Mùa hè có mùi rất lạ. Mùi của của mùa hè.

Mùa hè

🙂  Mùi rất lạ của mùa hè là mùi nhựa xoài xanh mới hái, thanh mát và dậy vị. Là mùi mồ hôi mặn nóng trong những phòng điều hòa mát lạnh, là mùi ngọc lan thơm ngọt những khi dừng lại. Là mùi của chia tay. Là mùi của cái ôm chẳng chặt. Là mùi của gió mát kì dị mỗi tối.

Là cả Hà Nội nóng như giận dữ một cái thùng rác to uỵch

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s