Chiều nghe Dạ khúc

Chiều nghe Dạ khúc

Chà! Ngày hôm nay kỳ lạ.

Sau 2 miếng pizza em không biết tên.

Và một nửa miếng pizza nữa.

Em quyết định bỏ hẹn anh.

Kệ.

Vì em chẳng muốn đi chơi.

Em ở nhà nằm dài nghe Dạ khúc.

Lòng em như cái đế pizza ỉu xìu, mềm oặt, dai dai, khó nuốt.

Em muốn nhìn màu xanh, nhìn thấy anh.

Không phải màn hình xập xình đen xì,

Và đám người nhôn nhao trong một rạp chiếu phim xa lạ.

Em muốn nghe Dạ khúc.

Finland trong mơ.

Em cứ mơ.

Mơ mãi.

————————-

Thơ con gà làm trong một buổi chiều pizza ngập ngụa

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s