Hoa đỏ, hoa vàng và hoa tím

Hoa đỏ, hoa vàng và hoa tím

Kira Kira, Tặng em 3 bông hoa. Mà không, tặng em ảnh của 3 bông hoa, ta lượm được trên đường đi bộ chiều qua. Hoa thật ta đã dán chặt vào sổ nửa trái tim màu đỏ. Ta chỉ tặng em ảnh thôi.
Mong em không thấy ta ngu si

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s