INFJ

Hôm nay mình làm trắc nghiệm MBTI. Một lần nữa lại INFJ, và dường như các yếu tố đã bớt đặc trưng hơn. Thấy vui.

Ngoài việc đang lo lắng về ngành học hiện tại và nghề nghiệp phù hợp với bản thân không có chút nào liên quan ra thì làm trắc nghiệm xong mình thấy khá vui. Lần thứ 3 INFJ rồi.

Xu hướng tự nhiên %
I (Introversion) – Hướng nội 66
E (Extraversion) – Hướng ngoại 34
Cách thức tìm hiểu và nhận thức thế giới %
N (iNtuition) – Bằng Trực giác 61
S (Sensing) – Bằng Giác quan 39
Cách quyết định và lựa chọn %
T (Thinking) – Lý trí 37
F (Feeling) – Tình cảm 63
Phong cách sống và làm việc %
J (Judging) – Nguyên tắc 63
P (Perceiving) – Linh hoạt 37

http://www.youtube.com/watch?v=h_bziHiZzsI

Gần đây mình tìm khám phá ra một cách để quên chuyện bị say cà phê đi. Sau khi uống cà phê xong nên tập trung vào một việc gì đó cần nhiều nơ ron một chút. Kiểu như đọc Phải trái đúng sai hoặc Suối nguồn hay học Toán Kinh tế.  Như vậy sẽ tốt hơn là nằm một chỗ, nghe người khác nói và mặc kệ điều đó

2 thoughts on “INFJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s