Tháng 8

Hít sâu, thở chậm…………………………..Sapa ơi, đợi ta nhé.

🙂 Mình hồi hộp quá, vì sắp được đi. 3 tuần làm ở Sapa O’Chau, không biết sẽ thế nào nữa.

Có một chút thay đổi về nhân sự rồi, nhưng mà kệ thôi. Ai ở nhà chứ mìh sẽ vẫn đi đấy nhé. Chỉ cần nghĩ đến thôi là bồn chồn quá rồi.

3 tuần sắp tới sẽ là ở với những người hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, từ dân tộc, văn hóa, quốc tịch, tiếng nói….. Mình lo, bồn chồn mà cũng thấy hưng phấn quá.

Cố lên cố lên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s