Sấm chớp đùng đoàng

http://teq316.wordpress.com/2013/07/25/battlefield-thang-bay/

Hôm nay đọc được bài trong blog này. Tự nhiên nhớ đến cậu bạn học cùng lớp ngày xưa thích mình. Cậu này là đầu gấu, suốt ngày đánh nhau rồi hội hè các kiểu thể loại. Mình lúc đấy vì bố mẹ rất nghiêm lại chịu khó nghe lời nên học hành cũng hay được điểm tốt, vị trí ở trong lớp rất khác nhau. Bản thân nhìn cậu này khi đó du côn sợ một phép, lại còn to cao gấp đôi mình. Đến giờ mình vẫn còn nhớ, cứ đến giờ ra chơi là cậu này ra chỗ mình ngồi xoa đầu mình. Tức nổ máu mắt. Chưa kể ngày xưa đi học, sáng nào mẹ cũng bện tóc cho rõ thích, thế mà lần nào cũng bị làm xù vì cậu ta trêu. Kể cũng lạ, mãi cho đến hơn một năm sau mới hiểu chuyện tình cảm của cậu bạn, vừa thấy tức, vừa thấy tội.

Chẳng hiểu sao câu chuyện của anh này làm mình lại liên tưởng đến chuyện cũ xưa xửa xừa xưa. Có lẽ vì đều có liên quan đến bạo lực. Đọc bài này xong mình thấy rất là đã. Như kiểu vừa được xem phim kiếm hiệp của Trung Quốc, nhưng không rẻ tiền. Cơ mà thấy sợ. Hảo hản phương nào không biết, chứ cứ động đến chân tay, gây gổ đánh nhau là mình chạy mất dép.

Kể ra có ông người yêu, sẵn sàng xông vào battlefield vì mình cũng thấy sướng. Nhưng chỉ giải quyết sòng phẳng, là xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s