Trong giờ thảo luận

Từ khi học đại học đến giờ, mà không, phải là từ khi đi học đến giờ, giờ thảo luận là những giờ mình thấy thu được ít kiến thức nhất. Nhưng lại là những buổi mình nhận ra mình còn thiếu bao nhiêu thứ, cần phải học bao nhiêu thứ nhất

Hôm nay nhóm mình cùng một nhóm khác phản biện lại nhóm thuyết trình. Chỉ nhìn bài làm có thể thấy ngay nhóm dành bao nhiêu công sức cho bài, thấy nhóm làm có trách nhiệm không. Thấy buồn, nhóm mình làm chẳng biết có khá hơn bao nhiêu không nữa. Chỉ nhận ra rằng mình thiếu nhiều thứ quá: Tư duy phản biện, mà lại còn phản biện về một vấn đề mình chưa biết. T__T, kỹ thuật đặt câu hỏi, tranh biện, trình bày ppt, tìm kiếm thông tin, tổng hợp thông tin, cách nói chuyện với mọi người từ trên xuống, rồi lại còn kỹ năng đọc biểu đồ……… Bao nhiêu là thứ, mà mình thì chỉ mới vật vờ vật vờ mỗi thứ một tí, lại còn dặt dẹo mãi không rõ ràng thứ gì với thứ gì.

Cuối cùng, phải làm một cái essay kiểm chứng đúng sai của Gravity Model, số liệu tự tìm trên mạng. T.T Cho đến giờ, mình vẫn không thấy mình làm việc nhóm hiệu quả hơn tự làm. Lúc nào mìh tự làm cũng tốt hơn làm nhóm. T.T~.Thôi cố gắng, biết người biết ta, nói có suy nghĩ và làm những gì mình có thể thôi vậy.  Ừ đấy, xong rồi lúc làm nhóm lại thấy mình quá vớ vẩn, laptop cá nhân mình dùng sẽ quen hơn, lại để T.Anh dành lấy làm, xong rồi bị nó mắng cho “Con này cài cấu hình khó dùng vãi.” Dễ dùng thì đã là máy của mi rồi. Sau đó thì mình lại bị mắng làm cản trở cả nhóm tập trung. T.T. 

Mà hôm nay thấy T.Anh khá là dễ bị kích động, giống mình. Nó là người đầu tiên trong nhóm có thái độ bất hợp tác và nổi khùng. Kiều Anh thì thi thoảng lại nhìn mình chằm chằm, mặc dù không nhìn lại nhưng mình nhận ra. T.T Có phải Ma kết nào có Moon Thần Nông cũng nguy hiểm quá thể không vậy. @__@

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s