Hà Nội, mùa thu, mưa rào

Tối nay rành rỗi bạn Pimm ngồi vẽ linh tinh.

 Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ước mơ của mình bây giờ vẫn là “Nếu được sinh ra một lần nữa, sẽ được là cá, để không phải thở bằng mũi nữa”. :v

Ảnh

Ảnh

Đầu tiên định vẽ Honey, nhưng vì lỡ ghi chữ J rồi nên thôi :v

Ảnh

Lúc mà vẽ cái này nghĩ đến bài Come away with me nên để caption luôn 🙂

Ảnh

Will you smile?
Even when it rains outside.

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

“Are you lonesome tonight?
Do you miss me tonight?”
Lúc vẽ cái khung ảnh nghĩ đến Are u lonesome tonight của Elvis 🙂

 

P.S: Hình ảnh gốc được mình xem từ facebook 3xu, lời tựa và tranh là mình tự bôi ra :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s