Le retour

Có chiếc xe bus màu vàng
Chở cô gái có bím tóc xinh xinh
*Le retour*

Góc vườn có cái cây xinh xinh
Cái hôn của con làm hồng má mẹ
*Le retour*

20/10 = 2
😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s