Tri ho bang cam nuong

chọn cam tươi màu vàng, rửa và ngâm nước muối thật sạch

✿ Dùng dao sắc cắt một phần chóp cam rồi bỏ muối vào

✿ Dùng đũa nhọn trộn đều cao với muối

✿Cho cam vào một cái bát sứ hấp cách thủy trong 15 phút

 Khi cam chín, bỏ vỏ, ăn xơ tép bên trong và uống nước cam muối đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s