Judith – Badaboum

“This story is not important
One of the more minor drop in a dense ocean”.

Đêm muộn quá rồi, viết cố.

Lo quá, bài dịch không trả đúng hẹn.

Với tốc độ 1 chương 18 trang 1 ngày như thế này có vẻ ổn. Vừa lo vừa thấy vui vì năng suất tăng bất ngờ.

Nhưng mình không biết có trụ nổi đển hôm trả không. Bụng rất là đau.

Chẳng muốn nói gì với ai

Lâu lắm không như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s