5/5/2014

– Giảng đường cuối ngày –

Giảng đường im lặng quá, giống như con quái vật buồn ngủ ngáp dài một cái rồi biến mất. 

Hôm nay trời mát và dễ chịu nên nhìn ai cũng thấy dễ thương. 

Nhưng nói chung là mình vẫn chưa giải quyết xong những vướng mắc của bản thân. Mọi thứ còn bộn bề và phức tạp, giống như đĩa mỳ ý luộc không kỹ, hơi sượng. 

Mình nợ nhiều người quá, nợ vật chất và nợ tinh thần. Nghĩ đến thật là nặng nề. Sao phức tạp vậy?

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s