China must respect the PEACE in the East sea


(chinese and Tiếng Việt below, please share)
Dear my friends around the world,

On 2 May, the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) deployed a giant billion-dollar oil rig (Haiyang Shiyou 981) to drill in a location 80 miles inside Vietnam’s 200-mile Exclusive Economic Zone (EEZ – which extends offshore from every country).

According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), to which China is also a signatory, Vietnam is the only country that has the right to exploit natural resources inside its EEZ.

China has been using the so-called “nine-dashed-line” to outline its illegal claim of the Bien Dong (South China Sea). Beijing has awarded itself with the right to exploit resources in waters that it says belong to China. So far China has not succeeded in proving the legitimacy of the nine dashed line or in providing a clarification of it. Thus China cannot justify its latest action that clearly violates international laws.

Vietnamese people, including our soldiers, love peace. We struggled nearly 40 years for peace and freedom, that’s why we cherish every moment of peace. But we will utilize everything we have in order to protect our sovereignty.

We hope that peace loving people around the world will join us in the protest against China’s provocation in order to return peace and stability to the Bien Dong (South China Sea).

Thank you very much, for reading this. Also, we would be extremely grateful, if you could help share this message further. Best wishes to you, your family, and every people from your country.

Best regards,

For further information about UNCLOS 1982, you can see here:http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

It is totally clear that China has signed this Convention. Actually China is one of the pioneer investors:
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm
—-
Gửi bạn bè trên toàn thế giới,

Ngày 2/5, Trung Quốc ngang ngược kéo giàn khoan khổng lồ vào tọa độ 15029’N/1110 12’E nằm sâu 80 hải lý trong Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Theo công ước Liên Hợp Quốc về luật biển quốc tế UNCLOS 1982 mà Trung Quốc cũng là thành viên, Việt Nam là nước duy nhất có quyền khai thác tài nguyên tại khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Trung Quốc luôn cố chấp với tuyên bố đường lưỡi bò phi pháp của mình trên Biển Đông, tự cho mình quyền khai thác trong khu vực mà họ cho rằng thuộc chủ quyền của mình, tuy nhiên cho đến nay chưa bao giờ Trung Quốc chứng minh được tính pháp lý của đường 9 đoạn này cũng như giải thích rõ ràng về cơ sở của nó. Vì vậy, Trung Quốc không có bất kì một lí do gì để bào chữa cho hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế này.

Nhân dân và quân đội Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng cũng sẵn sàng mọi thứ để giữ vững chủ quyền của chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi hi vọng nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới sẽ cùng chúng tôi phản đối hành động xâm lược này của Trung Quốc, trả lại cho Biển Đông sự yên bình vốn có.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bạn, gia đình và toàn thể dân tộc bạn.

Chân thành cảm ơn.

—-
致世界各国朋友,

2014年5月2号,中国横行霸道地将海洋石油981钻井平台搬到坐标为北纬15度29分58秒、东经111度12分06秒,完全属于越南专属经济区和大陆架的海域,距离越南李山岛119海里和距离越南海岸线130海里的位置展开作业,同时出动多受护卫船陪同。 中国是1982年《联合国海洋法公约》的签字国,应该按照《公约》第74和83条文办事,要尊重周边沿海国200海里专属经济区和大陆架的主张。据此《公约》,越南是在拥有的主权权利和管辖权的专属经济区和大陆架的海域上有权利开展作业活动的唯一国家。 中国一直特别固执,自己在东海地区画上非法的“牛舌线”。中国自己公布不合理的九段线的主权要求,横行霸道对几乎整个东海地区宣称主权。但是,截至目前,中国从来没有任何资料证明该“牛舌线”的合法性,同时也没有合理及正确的解释它的来历。因此,中国的上述举动是非法和完全违反了越南法律和国际法,违背了《东海各方行为宣言》精神。 越南军队和人民爱护和平,但是我们坚决采取一切必要而合适的措施来维护自己的正当权益和主权。因此,我们希望世界上爱和平人士将与越南人民携手同行,反对中国这一侵略,挑衅行为,保持东海地区原来的和平和稳定。

真心感谢。

gioithieutruongsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s