6/12/14

Gần giữa đêm

Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn ngủ lắm rồi.

Có một cô bạn ngày xưa hay chơi cùng nhau, hôm nay tự nhiên vào facebook của cô bạn. Thấy đã unfriend với mình từ thuở nào. Cũng xin gửi lời nhắn tới cô bạn (nếu cô có vô tình đọc được) rằng tôi cũng đã chặn cô rồi. Tôi không muốn gặp lại cô trong cuộc đời của tôi nữa. Trong trường hợp hy hữu cuộc đời bắt cô phải gặp tôi ở một nơi nào, hy vọng cô đừng nói gì với tôi. Tôi cũng ko nói gì với cô đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s