Đau khổ hãy để dành vào cuối năm

Tối nay có trận khóc thật đã đời, cho lần thất bại đầu tiên trong đời, cho những cảm xúc rất khó chịu mấy hôm gần đây, cho việc con Johnny bỏ đi, con kitty bị bắt cóc, và cái chết của con John già.

Sáng mai thi, tối nay vẫn còn chưa hoàn thiện công việc để dành thời gian ôn thi. Lúc đấy con bé quá tức tưởi vì bất lực, nằm lăn ra khóc rất ngon lành. Anh hỏi vì sao mà khóc, vì có nhiều việc quá mà em không làm được. Mặc kệ có là ai đi chăng nữa, quit.

Cuối năm, hãy để những đau buồn khó khăn dồn tích lại và khóc một trận nữa cho thỏa. Nhiều cánh cửa đang mở ra, mình tin như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s