Ta vẫn vui vì cuộc đời còn nhiều người dễ thương

Phim PK hay thật là hay, buồn cười và nhiều điều thú vị ý nghĩa.
Có bài hát này hay quá phải tìm ngay để nghe cho đã tai.
Gửi thư cho cô Mai và cô đã trả lời rất dài, thấy sung sướng.
Bạn qua thư chưa gặp bao giờ gọi là gì nhỉ? :3
Lớn lên mới thấy cuộc đời thật nhiều tiểu tiết, có lúc phát ức lên vì chẳng hiểu sao con người thật mean.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s